Koshino House, Tadao Ando

Koshino House, Tadao Ando